Hantverkare

Dränering, absolut det viktigaste att göra

Utan tvekan, ett av de viktigaste arbeten i samband med ett husbygge är dränering och de markarbeten som görs innan husgrunden kommer på plats. Detta förarbete där bland annat dränering under och kring huset ingår, ger en av de viktigaste förutsättningarna för att huset ska undgå fukt problem. Pratar man om dränering då innebär det att man gräver diken för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt.

Trots att dessa markarbeten har blivit korrekt utförda kan huset behöva dräneras igen efter några år. Orsakerna till detta kan vara olika exempelvis förändringar i omgivningen på grund av annat bygge eller andra anläggningsarbeten. Det är dock av yttersta vikt att man inte bortser från detaljer som jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det är också farligt att underskatta de risker som alltid finns i samband med urschaktningen.

Dräneringens främsta uppgift är alltså att förhindra fukt skador på huset och här är Svenska Fukt bland de bäst förberedda på marknaden, med många år i branschen, duktig och välutbildad personal och självklart, med nöjda kunder. Samarbete med t.ex. Skandia Mäklarna, Ahlsell, Dahl, mm har visat återigen att Svenska Fukt är att lita på när det gäller dränering i hela Stockholm området med omnejd.